Eckes-granini-koncernen

Eckes-granini-koncernen

Instore
Kampanj
Produktion

Utöver Brämhults och God Morgon® har vi förmånen att också samarbeta med andra betydande varumärken inom den europeiska juice-koncernen. Bland dem finns JO, Rynkeby, Sagolika och Pago där vårt uppdrag sträcker sig över flera områden för att säkerställa deras närvaro och framgång på marknaden.

Stöd till säljkår och handlare

Materialet vi tagit fram på uppdrag av Eckes-Granini används för att sälja in de olika varumärkenas produkter till butikskedjor och handlare. Sortimentsbroschyrer, visuals för införsäljning mot butik, avslutsblad och kampanjpresentationer är en del av den löpande produktionen. När butiken valt att ta in produkterna i hyllan bidrar vi med bland annat display-ställ, necktags, dekaler och annat POS-material som stöd i kommunikationen mot kunderna.

Bidrar till välgörenhet

Bulldozer ansvarar för produktionen av de sortimentbroschyrer och det införsäljningsmaterial som distribueras till butiker för att öka medvetenheten om varumärkena och försäljningen av deras produkter. Dessutom tillhandahåller vi material till Team Rynkeby, vilket hjälper till att stödja deras välgörenhetsinsatser och öka varumärkesexponeringen.

Ansvarig projektledare

Anna Bergström

Anna Bergström

Produktionsledare