Dagens sätt att kommunicera

Om inte kommunikation bidrar i människors liv är det lätt att scrolla förbi eller titta bort. Reklam som avbryter och stör fyller inte längre något syfte, tvärtom. Alla företag och organisationer har att vinna på kommunikation som gör världen mer hållbar, mer jämlik och mer jämställd. Som sprider kunskap, hopp och glädje. På Bulldozer brinner vi för att hjälpa våra kunder att skapa samhällsnyttig förändring.

Tänk högt!

Allt börjar med en tanke, en idé om hur saker kan vara annorlunda. I en kreativ omgivning får idén möjlighet att växa och utvecklas. Vi vet hur viktigt det är med en inkluderande miljö där olika röster får höras och alla i teamet kan komma med inspel och nya perspektiv. Det är så man skapar magi. Så kom och tänk högt tillsammans med oss!

Våra tjänster

Vad du vill uppnå sätter grunden för arbetet. Tillsammans med en projektledare utformas en tydlig målbild och sen tar Bulldozers medarbetare fram strategi och lösning för marknadsföringen, alltid i nära samarbete med dig. Hemvant rör vi oss mellan olika områden som:

  • Branding
  • Digitalt
  • Rörligt
  • Kampanjer
  • Ljud