Granska dina uppgifter

Försäkringskassan

Film

Stora kostnader

Så kallade felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan kostar staten, det vill säga oss alla, mellan 8 och 20 miljarder kronor. Varje år. Det beror bland annat på att människor glömt att anmäla ändrade förhållanden som kan vara allt från ny lön eller en flytt.

En mjuk framtoning

I stället för pekpinnar och hot om utredningar landade vi i den mjukare uppmaningen att ”granska alltid dina uppgifter …” eftersom små fel kan få stora konsekvenser.

Lätt att relatera till

Med en ödmjuk framtoning och humoristisk touch visade vi att det är lätt och mänskligt att göra misstag. Försäkringskassan lät göra en analys av kampanjen som visade att filmerna ansågs vara roliga, begripliga och lätta att relatera till.

Ansvarig projektledare

Joel Fjällsby

Joel Fjällsby

Filmproducent