Dela lika

Försäkringskassan

Film

En jämställd föräldrapenning

Försäkringskassans arbetar för att få en mer jämställd föräldrapenning. Bulldozers uppdrag var att ta fram filmer riktade mot blivande och nyblivna pappor med budskapet att varje förälder har rätt till hälften av föräldradagarna.

Det första skrattet

Idén baserades på smärtan som en förälder kan uppleva över att gå miste om små men betydelsefulla steg i barnets utveckling. Som exempelvis de första stegen, första skrattet eller första försöken att äta själv. Genom att tala till hjärtat ville vi berätta att alla föräldrar har möjlighet att tillbringa tid med sitt barn och finnas där för dem i en viktig period av barnens liv.

Mycket positiv respons

Försäkringskassan har fått mycket positiv respons på filmerna och de har nått fram till och påverkat målgruppen. En oberoende mätning utförd av Kantar visade att 70% av de som sett filmerna var positiva till kampanjen, 85% tyckte att budskapet var tydligt och 32% fick en mer positiv bild av Försäkringskassan.

Filmerna är en liten men betydelsefull del i arbetet för ett jämställt samhälle där barn får växa upp och känna tillit och trygghet till båda sina föräldrar, och där män ska känna att det är lika självklart som viktigt att finnas där för sina barn.

Ansvarig projektledare

Joel Fjällsby

Joel Fjällsby

Filmproducent