Gör världen mera schyst

Region Värmland - Schyst

Branding
Digitalt
Film

Alla tjänar på mångfald, inkludering och jämställdhet

För tio år sen tog Region Värmland fram material för hur företag och organisationer kan jobba mer medvetet kring mångfald, inkludering och jämställdhet. Det resulterade bland annat i den mycket uppskattade guiden ”Schyst! En inspirationskälla till jämlik kommunikation”. Under hösten 2023 inleddes arbetet med att uppdatera, utöka och webbanpassa materialet inom ramen för Attraktionskraft Värmland, ett initiativ som ska stötta värmländska arbetsgivare i att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Varför? För att jämställdhet bevisligen ökar företags innovationskraft och lönsamhet.

En uppdaterad digital kunskapsbank

Bulldozer fick i uppdrag att leda det omfattande arbetet. Det innebar att allt från att arrangera workshops och inventera befintligt material till att designa den nya webben och spela in filmer hos arbetsgivare som själva kommit långt i sitt jämställdhetsarbete. Under hösten engagerades många av byråns medarbetare vid ett eller flera tillfällen, med en kärntrupp som ansvarade för att ta fram nya texter och bilder och göra webben till en lättanvänd och inspirerande kunskapsbank. En av utmaningarna var att utforma webben så att alla besökare – oavsett tidigare kunskapsnivå – snabbt ska förstå värdet med mångfald och jämställdhet. Därför har animerade filmer fått en framträdande plats.

Gratis verktyg som är tillgängliga för alla

I februari 2024 lanserades den nya webbplatsen schyst.se i samband med mässan Forum Jämställdhet som hölls i Karlstad. Inför premiären hade Bulldozer tagit fram mässmaterial som t-shirts, roll-ups och give-aways som blev mycket uppskattade. På webben finns nu övningar, guider och inspirerande filmer som är fria att användas av alla som vill göra sina arbetsplatser mer schysta.

Vi på Bulldozer tackar för förtroendet och är glada över att så konkret få hjälpa till att göra världen lite bättre. Hur blev det? Kolla in Schysts nya webb här.

Ansvarig projektledare

Anders Kåpe

Kundansvarig projektledare