Värt att skydda

Kammarkollegiet

Kampanj

Genom att skydda det lilla, kan det stora bevaras. Tre begåvade fotografer fick tolka olika delar av det svenska föreningslivet i en kampanj för Kammarkollegiet.  

För demokratin

Genom Kammarkollegiet finns det möjlighet för stiftelser, föreningar och trossamfund att söka bidrag för säkerhetshöjande åtgärder. I Sverige uppger nästan en av fem föreningar att de har drabbats av våld, skadegörelse, hot eller trakasserier kopplat till sin verksamhet. I ett land där föreningslivet är en viktig del av det demokratiska samhället är det givetvis oacceptabelt.  

Trovärdighet hela vägen

Med insikten att det är annat än materiella värden som behöver skyddas och låsas in i föreningslokaler runt om i Sverige skapades kampanjkonceptet Värt att skydda. Och det som behöver skyddas är gemenskapen, tryggheten, sammanhang och i många fall en historia som ändlöst antal ideella timmar byggt upp.  

Tre begåvade fotografer fick tolka just det. Fotograferna handplockades dels utifrån sitt hantverk, dels utifrån sin bakgrund där de på ett eller annat sätt har en koppling till föreningen de fotograferade. Det handlar om prisbelönta Ikram Abdulkadir som tar oss med till Somaliska Freds i Malmö. My Matson, nominerad i tävlingen årets bild 2023, som fångar essensen av anrika fotbollsföreningen Mallbackens IF i norra Värmland. Samt Linnéa Tammerås som porträtterat RFSL Sjuhärad. Bilderna visar som visar på sammanhang, inkludering, historia och framtidshopp är centrala i kampanjen och lyfts fram genom annonser i print och sociala medier.

Ansvarig projektledare

Anders Kåpe

Kundansvarig projektledare