Värmland i varenda droppe

Wermlands Mejeri

Kampanj

Göra mjölk stort igen
Wermlands Mejeri har, under vårt samarbete på ca 6 år, gått från helt okända till att ha 70 procents marknadsandel på den värmländska mjölkmarknaden. Då den svenska mjölkkonsumtionen har stagnerat och t o m vänt neråt, ville mejeriet slå ett slag för mjölk i allmänhet och den värmländska i synnerhet.

Omtanke före omvägar och det genuina framför genvägar
Genom en kampanj, där vi vädjar till folks patriotism, till känslan för ett levande Värmland, så ville vi stärka relationen till mejeriets kunder, men också locka nya. Det handlar om att påminna om både den goda mjölken och vikten av att välja närproducerat. Att välja världens mest värmländska mjölk är att välja Värmland i flera dimensioner. Det handlar om Värmland i varenda droppe.

Ett älskat varumärke
Genom kampanjen fortsätter Wermlands Mejeri att befästa sitt starka lokala varumärke och på så vis vara det självklara valet för alla värmlänningar. På de sex år vi arbetat med detta fantastiska uppdrag, från dess absoluta födelse, har Wermlands Mejeri blivit älskat av värmlänningarna. Här kan du se hur det gick till.

Ansvarig projektledare

Janne Svensson

Janne Svensson

Kundansvarig projektledare