Våga tänka innanför boxen

Moelven Byggmodul

Kampanj

Så mycket mer än en barack

Byggmoduler förknippas ofta med baracker och har en ganska negativ stämpel – inte minst i arkitektvärlden. Men sanningen är att det finns så många fördelar både ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och klimatmässigt med att bygga på̊ detta sätt. Och begränsningarna arkitektoniskt är heller inget problem med rätt mindset – det finns stora kreativa möjligheter med att bygga i modul. Detta ville Moelven lyfta i en kampanj!

Smart budskap och nytt visuellt grepp

Utifrån ett koncept som lyfter byggmodul som framtidens byggmetod tvättas den negativa stämpeln som finns bort och samtidigt skapas förståelse för hur kreativt det faktiskt kan vara att jobba med. Genom att inspirera snarare än informera visar konceptet på ett lekfullt sätt hur byggmodul är framtidens sätt att bygga på – bara man vågar tänka innanför boxen.

Konceptet innehöll även det visuella grafiska grepp som etablerades tillsammans med budskapet. Ett grepp som går i linje med Moelvens nya grafiska profil och som väcker nyfikenhet kring möjligheterna som finns med modulsystem.

Ansvarig projektledare

Eva Inde

Eva Inde

Kundansvarig projektledare