Få fler att bada mer

Svenska badbranschen

Branding
Digitalt

Viktiga för varandra

Som namnet avslöjar är Svenska Badbranschen en branschorganisation där aktörer inom bad, pool och spa samlas under ett och samma tak. Bulldozer fick i uppdrag att se över deras varumärke och under arbetets gång blev det tydligt att även webben behövde en ny struktur och ett annat fokus. Särskilt viktigt blev det att framhäva organisationens olika nätverksgrupper på ett tydligare sätt, samtidigt som det skulle bli enklare för nya medlemmar att ansluta sig. Med andra ord behövde vi sänka trösklarna för konvertering.

Livsviktiga för människor

Svenska badbranschen täcker in hela badbranschen – allt från kommunalt ägda badhusanläggningar till privata pooler. Med en så stor mångfald av olika verksamheter blir nätverksgrupperna ännu viktigare. Genom att tydligt lyfta fram deras respektive intresseområde blir Svenska Badbranschens uppdrag och ambition mycket mer konkret och precist. Potentiella medlemmar förstår syftet med medlemskapet och tillsammans kan alla aktörer jobba för gemensamma intressen som simkunnighet, folkhälsa, kompetensförsörjning och kvalitetssäkringar.

Lätt att hitta, förstå och gå med

Parallellt med varumärkesarbetet och hur Svenska Badbranschens ska se ut och uttrycka sig, tog Bulldozer fram en ny komplett webbplats. UX-designen av hemsidan var mycket viktigt för att besökare lätt ska kunna hitta och navigera på den. Samtidigt såg våra webbutvecklare till att den är enkel att administrera. Resultatet blev en dynamisk webb som är lätt att uppdatera och som gör det betydligt enklare och lockande för nya medlemmar att gå med.

Kolla in webben här.

 

Ansvarig projektledare

Eva Inde

Eva Inde

Kundansvarig projektledare