Nu förändras allt

Polar

Branding
Kampanj

Höj marknadsandelen, stärk premiumkänslan och nå en yngre målgrupp
Uppdraget som Bulldozer fick 2020 var precis så tydligt. De som köpte Polars husvagnar var oftast i ålder 65+ och marknadsandelen var sen länge cementerad runt 7%. Det fanns en önskan om förändring och att nå ut till fler. Mitt uppe i allt drabbades världen av en pandemi som tog bort de traditionella säljkanalerna då samtliga mässor ställdes in. Dessutom befarades att besök hos återförsäljare skulle minska kraftigt. Förutsättningen för förädling och tillväxt blev en enorm utmaning som krävde både mod och nytänkande.

Nu förändras allt
Då husvagnarna skulle genomgå en designförändring blev det ett perfekt tillfälle att verkligen förändra allt, från hemsidans design till strategin för sociala medier. Kommunikationen fick ett betydligt modernare och kaxigare uttryck. De stora mässorna ersattes med mindre och exklusiva VIP-visningar hos återförsäljarna. Vi skapade nyfikenhet, förfrågan och köplust som lockade över 1200 intresserade köpare till dessa event. Premiumkänslan stärktes tydligt och Polar nådde plötsligt helt nya och betydligt yngre målgrupper. Allt under just rubriken ”Nu förändras allt”. Och det gav resultat.

Nya försäljningsrekord
En procentuellt ökad marknadsandel för Polar om ca 75% eller en totalt ökad andel från 7% till 12,5%, är stora tal på en marknad som traditionellt är ganska stillastående. Alla försäljningsbudgetar slog i taket och halvvägs in i 2021 var samtliga vagnar i princip slutsålda. Den interna varumärkesstoltheten har ökat markant och premiumkänslan har tydligt stärkts. Det är ett mycket gott samarbete som har gett fantastiska resultat. Tillsammans med Polar tar vi oss nu an nya utmaningar.

Ansvarig projektledare

Janne Svensson

Janne Svensson

Kundansvarig projektledare