Sätt färg på Värmland

Wermlands Mejeri

Kampanjer

Wermlands mejeri, har sedan hösten 2015 när mejeriet sålde sin allra första liter, charmat värmlänningarna med sitt varma sätt att kommunicera. Marknadsandelen har gått från 0 till ca 70% på några år och mejeriet håller sina fantastiska siffror genom att ständigt och ofta aktuellt, kommunicera med värmlänningen. Alla större bemärkelsedagar hyllas självklart av mejeriet eller av dess viktigaste medarbetare, korna. Så även den 1:a april 2019. Syftet med uppdraget var att stärka relationen med våra ambassadörer (Värmlänningarna) och ständigt vara närvarande med värme och charm. (Två av bolagets kärnvärden.)

På inslaget spår

Genom att stringent fortsätta signalera vårt ko-mönster som ständigt påminner om både mejeriet, kossorna, bönderna, levande landsbygd och alla förpackningar. Och självklart, alltid med den charm som blivit vårt signum, försöka locka fram ett leende.

”Sån färg skulle man haft!”

En ny, gräddbaserad målarfärg till alla som vill hjälpa till att sprida budskapet om att Värmlands landsbygd ska leva. Med färdigblandat komönster kan alla som vill, måla vad man vill för att visa att man stöder och gillar Värmland. Och Wermlands mejeri. Helsidorna i dagspress skapade många glada tillrop i sociala medier och i butiksledet.

Ansvarig projektledare

Janne Svensson

Janne Svensson

Kundansvarig projektledare