Välkommen till skolan

Karlstad universitet

Film

Ett beslut som ska kännas rätt i magen

Att nå fram till blivande lärarstudenter som på något sätt redan visat intresse för lärarutbildningen och samtidigt informera om vikten av praktik och övningsskolor. Det var vårt uppdrag från Karlstads universitet. Att välja utbildning är ett beslut som kan komma att påverka resten av livet – och då inte bara för hen som väljer att utbilda sig till lärare utan även de framtida eleverna – då måste valet kännas bra i magen. Där, i magen, skulle filmen om lärarutbildningen, praktik och övningsskolor träffa.

Vända på perspektivet – barnen i centrum

Genom situationer i skolan med hög igenkänning förmedlas en varm känsla av vilken betydelse varje lärare faktiskt har i samhället och för framtiden. Med ett direkt och ärligt tilltal från barnen själva förmedlas ett annorlunda perspektiv till målgruppen. Det faktiskt är barnen som står i centrum för det kommande vägvalet – att bli lärare.

Vi får följa en lärarpraktikant på sin praktik. Från de första lite nervösa stegen in på den nya skolan, elevernas lite skeptiska mottagande, till energi, glädje, hårt arbete, samarbete, misslyckanden och skratt. En berättelse om praktikantens, lärarens och elevernas personliga resor.

Höja status på lärarrollen

Förutom att bearbeta en tydlig målgrupp med intresse för lärarutbildningen använde Karlstads universitet, framgångsrikt, filmen för att höja statusen på läraryrket. Filmen fick ett varmt mottagande och blev uppskattad både i Karlstads universitets interna arbete och kommunikation, men också i sociala medier.

 

2020 hade Karlstads universitet ett rekordhögt söktryck och lärarutbildningen var inget undantag.

Ansvarig projektledare

Ulrica Samuelsson

Ulrica Samuelsson

Kundansvarig projektledare