Uddeholm Vancron SuperClean

Uddeholm

UPPDRAG

När det nya pulverstålet Uddeholm Vancron SuperClean skulle lanseras globalt ville Uddeholm ta fram ett koncept för att kommunicera det unika med produkten och lyfta affärsnyttan för Uddeholms kunder.

LÖSNING

Idén utgår från den strategi och kommunikation som vi har utvecklat för varumärket som helhet och för lansering av Uddeholms produkter. Genom att arbeta med metaforer och bildspråk hämtade från situationer utanför industrins värld visar vi produktens egenskaper samtidigt som vi gör varumärket mer intressant och väcker intresset hos målgruppen.

RESULTAT

I nära samarbete med marknadschef och produktansvariga har vi tagit fram kommunikationsmaterial för Uddeholms säljbolag på en global marknad, samt för varumärkets egna kanaler. Med hjälp av mässmaterial, säljbroschyr, bilder och banners visar vi möjligheten till ökad produktivitet och en mer pålitlig produktion.