This fil’s good

Wermlands Mejeri

UPPDRAG

Wermlands Mejeris nya produkt filmjölk sålde sämre än förväntat. Under sitt första år hade mejeriet gått från noll till 70 procent i marknadsandel för all mjölkförsäljning i Värmland, men lanseringen av filmjölken var inledningsvis en besvikelse. De svaga försäljningssiffrorna berodde troligen på låg kännedom om produkten.

LÖSNING

Att skylta tydligt med förpackningen, kombinerat med varumärkets prestigelösa tonalitet. På utomhustavlor i hela Värmland valde vi att informera om mejeriets nyhet. På ett välkomnande, öppet och lättsamt sätt ville vi förmedla den värmländska stolthet som redan hade gjort Wermlands Mejeri till en succé.

RESULTAT

Genom internationell turistinformation uppmuntrades utländska besökare att testa värmländsk filmjölk. Det inte helt subtila budskapet, där Wermlands Mejeri beskrev sin fil så gott de kunde, placerades på utomhustavlor i centrala Karlstad. Annonsen formulerades som ovanligt ärlig konsumentinformation: ”This is what we in Värmland call filmjölk. We think it’s very good. We don’t know if you would like it, but you are welcome to try.” Kampanjen innehöll utomhustavlor med flera andra budskap och innebar ökad försäljning av Wermlands Mejeris filmjölk.