Stoppa machokulturen

Byggcheferna/Byggnads

Uppdrag

Det byggs som aldrig förr i Sverige och byggbranschen måste rekrytera som aldrig förr. Men för att bli en modern bransch måste även kvinnor in. Men en ingrodd machokultur bromsar utvecklingen. Byggsektorn består idag endast 8,5 % kvinnor. Uppdraget var att uppmärksamma frågan, förändra attityder och få bort machokulturen ur byggbranschen.

Lösning

Genom en nationell kampanj lyfte vi fram budskap med fördomar från byggbranschen. Syftet var att sätta ner foten, visa hur illa ställt det är och skapa debatt. Läget är så här allvarligt.

Resultat

Kampanjen skapade stor debatt. De stora nationella medierna rapporterade om läget i byggbranschen och sociala medier kokade. Efter kampanjstarten har frågan tagit ordentlig fart och lyfts nu mer än någonsin.