Prata så alla kan lyssna

Byggcheferna/Byggnads

Uppdrag

Byggcheferna och Byggnads var tydliga i sin uppdragsbeskrivning: Vi gillar inte machokultur. Vi drömmer om en byggbransch där den inte längre finns. Vi vet att problemen inte försvinner över en natt – men vi tror att de på sikt kan stoppas om vi pratar om dem varje dag. Det handlar om att kunna prata så alla kan lyssna.

Lösning

Vi skapade en kampanj och verktyg för att stötta alla de som verkar för att stoppa machokulturen. Verktyg för att snabbt skapa dialog och diskussion på arbetsplatser. Höstens kampanj innehåller också den här filmen. Den är inledningen på den fortsatta kampen. Hoppas du tycker den är riktigt obehaglig. Det är meningen.

Resultat

Förändring pågår. Än så är det för tidigt att summera projektet, då filmen bara använts några få veckor och kampanjen i stort kommit halvvägs. Men uppmärksamheten är enorm och dialogen i branschen på högvarv. Machokulturen och kampanjen diskuteras i både tidningar, radio och TV. Bra och absolut nödvändigt. Faktum är att branschen ser en ljusning.