Den nya semesterlyxen

Polar

Film
Kampanjer

I tider av inställda mässor, inställda events och försvårad kontakt med potentiella köpare, måste Polar hitta nya vägar för att sälja. Vårt uppdrag var att ta fram en kampanj, både inspirerande för återförsäljare i Sverige och Norge och säljande till konsumenter. Hur kan vi ersätta Elmia, Nolia och andra mässor? Hur kan vi, inte bara bibehålla marknad, utan också öka försäljning och ta andelar av konkurrenter på en utsatt marknad under en sådan ”kris”?

Nya tider kräver nya lösningar

När pandemin lamslår samhället medföljer restriktioner som man måste anpassa sig till. Vår idé är att ta kunderna till återförsäljarna genom VIP-events hos varje handlare. Genom att locka och skapa intresse för den nya semesterlyxen och kommande modell 2021 från Polar, med massiv kampanj i sociala medier, har vi i dagsläget lyckats få ca 900 potentiella kunder att vallfärda till Polarhandlare över hela landet.

Engagemang skapar resultat

Vi gjorde det genom filmer där jakten på den nya semesterlyxen (En vagn från Polar) kunde följas och där kunder uppmanas anmäla sig till event, via en kampanjsajt, där dels nya modeller skulle presenteras, men också möjligheten att ”Vinna sin vagn”. Intresset för husvagn har ökat, intresset för Polar i synnerhet har ökat och det viktigaste av allt, vagnar säljs. ”-Just nu tar vi marknadsandelar och säljer på ett sätt som t o m överraskar oss, säger marknadschefen. En mycket lyckad kampanj helt enkelt.

Ansvarig projektledare

Janne Svensson

Janne Svensson

Kundansvarig projektledare