Öppenhet – Ja, tack

Karlstads kommun

Uppdrag

Allt fler flyktingar kommer till Sverige. Karlstads kommun ville hälsa alla nya karlstadbor varmt välkomna och visa att de är en öppen stad. Och samtidigt utnyttja det engagemang som finns bland många medborgare.

Lösning

Kampanjen bestod av en digital mötesplats mellan nyanlända flyktingar och karlstadsbor, där naturliga möten och integration skapades. Samtidigt skickades ett brev och en välkomnande klisterdekal ut till alla medborgare i kommunen.

Resultat

Siten hade 9197 besökare under kampanjperiodens 2 veckor som resulterade i nästan 200 upplagda profiler och 111 möten människor emellan. Alla exemplar av dekalen tog slut på tre dagar. På Facebook och i både lokal- och riksmedia diskuterades kampanjen flitigt.