Explore every day

Eggs inc

Branding

Nytt snabbmatskoncept för världen

Eggs Inc. är ett nytt snabbmatskoncept som idag finns i Stockholm, men med ambition att etablera sig över hela världen. Men hur särskiljer man sig i en redan överetablerad marknad? Att ha ett unikt koncept där alla rätter har ägg som bas, är en bra utgångspunkt. Men det i sig är också en utmaning då man både måste inspirera OCH utbilda samtidigt. Bulldozer fick uppdraget att bli både byrå och marknadsavdelning i ett och vi satte fart direkt med att förtydliga varumärket och ta fram ett övergripande kommunikationskoncept som triggar upptäckarådran. 

En tydlig grund med ett inspirerande kommunikationskoncept

Bulldozers insats inleddes med att utveckla och förtydliga Eggs Inc.:s varumärkesplattform – där kärnvärden, målgrupp, vision och mission befästs. Och utifrån den kändes vårt kommunikationskoncept snabbt ganska givet –  Explore. Allt som kommuniceras – externt eller internt – ska präglas av denna utforskar- och upptäckarlusta. Med hjälp av en tagline – Explore every day – är det något som befästs ytterligare. Utifrån detta utvecklade vi även befintlig visuell identitet och adderade mer känsla, glädje och värden till Eggs Inc.

Utöver varumärkesplattform, kommunikationskoncept och visuell identitet har vi tagit fram grunden för design och struktur till nya eggsinc.com, all kommunikation visuellt till digital signage som syns i restaurang, bilder av restaurang, rörligt material som används för att locka nya franchisetagare och vi har även ansvarat kreativt för de nya produktbilderna. 

Ansvarig projektledare

Eva Inde

Eva Inde

Kundansvarig projektledare