Always Aware

Nodinite

Branding

Integration Software är ett bolag som säljer produkter, tjänster och lösningar inom IT. De ville stärka och förflytta företaget på̊ marknaden, därför var Bulldozers uppdrag att utveckla en ny varumärkesidentitet med namn och tillhörande grafisk profil. Integration Softwares kommunikation behövde få en tonalitet som inte bara förstås av de mest insatta i branschen då deras tidigare kommunikation haft ett väldigt stort teknikfokus. Syftet med uppdraget var att uppmärksamma vad Integration Software gör och nå en internationell marknad och få kunderna att förstå varför de ska köpa bolagets produkt. Den primära målgruppen är IT-chefer, IT-konsulter som jobbar med att integrera system och den sekundära målgruppen är VD:ar och chefer som tar investeringsbeslut.

 

Ett mänskligt fokus

Här var helheten viktig för att kommunicera rätt budskap. Vi behövde göra produkten tillgänglig för fler än IT-chefer och för att kunna göra det behövde kommunikationen flytta fokus från de tekniska detaljerna som Integration Software tidigare fokuserat på till mänskliga känslor. Kunderna behövde få veta vad de faktiskt får när de köper Integration Softwares produkt.

 

En helhet som förenar

Namnet är en sammanslagning av det latinska namnet för nod, ”nodi” och det engelska ”unite”. Nodinite är noden som förenar dina system. Som komplement utvecklade vi en payoff: ”Always aware”. Namnet talar till både vad produkten gör och vad du får. Det grafiska mönstret stärker identiteten och bidrar till igenkänning. Färgpaletten kommunicerar trygghet och premiumkänsla för att sticka ut mot konkurrenterna. Genom bilder som visar slutanvändaren ville vi få fram att Nodinite gör jobbet åt kunden.

Ansvarig projektledare

Ulrica Samuelsson

Ulrica Samuelsson

Kundansvarig projektledare