Make time for the good

Swedwise

Branding

IT-specialisterna Swedwise ville bli bättre på att kommunicera internt och förpacka sitt erbjudande till företag och organisationer. De kom till oss med en tydlig önskan: att få hjälp att förklara vad de gör och varför de gör det för fler än de mest insatta. Som konsulter var de medvetna om att deras bransch har ett eget språk som kräver en hel del förkunskaper och intresse för att innehållet ska bli attraktivt och tydligt.

Pragmatisk lösningsorientering

Efter inledande research insåg vi snabbt att grunden till den direkta kommunikationen fanns hos Swedwise själva. Lösningen till uppdraget bestod bland annat i att det genomfördes intervjuer med företagets grundare och kulturbärande medarbetare. Under intervjuerna fick personerna förklara och berätta med sina egna ord om viktiga ämnen och händelser inom bolaget som haft stor inverkan på företagets utveckling. I nästa steg kodades intervjusvaren och kategoriserades utifrån teman. I analysen identifierades organisationens grundläggande värderingar och företagets drivkrafter, samtidigt som vi fick nyckeln till vilka verktyg de behövde för att kommunicera bättre.

Tid för bra kommunikation

De nya insikterna la grunden för en ny varumärkesplattform och varumärkesidentitet med färg, form och en sammanhållande pay-off – ”Make time for the good”. Du får mer tid till det som är viktigt på riktigt när du slipper tekniskt krångel och utmanande huvudbry. Och det är precis det som Swedwise ger sina kunder. Swedwise automatiserar informationsflöden för att ge tid för det goda. Vad som i nästa steg är det goda är subjektivt och behovsbaserat. Det kan vara en workshop för att utveckla ny applikation likväl som en bordtennismatch mellan två kollegor.

Ansvarig projektledare

Pontus Rolandsson

Pontus Rolandsson

Kreatör