Finns gud?

Svenska kyrkan

Uppdrag

Svenska kyrkan behövde stoppa medlemstappet lokalt och ville därför påbörja ett långsiktigt varumärkesarbete. Den strategi vi tillsammans kom fram till var att lyfta kyrkans hjärtefrågor.

Lösning

Som öppen organisation lyssnar de och inbjuder till diskussion. Därför fokuserade kampanjen på starka nyhetsbilder och komplexa frågor. Kort sagt, ingen fråga är för svår.

Resultat

Svenska kyrkan lyckades med kampanjen skapa en diskussion kring frågor som berör dem. Över 13 000 personer i upptagningsområdet nåddes via Facebook av kampanjen.