Finns gud?

Svenska kyrkan

Uppdrag:

Svenska kyrkan behövde stoppa medlemstappet lokalt och ville därför påbörja ett långsiktigt varumärkesarbete. Den strategi vi tillsammans kom fram till var att lyfta kyrkans hjärtefrågor.

Lösning:

Som öppen organisation lyssnar de och inbjuder till diskussion. Därför fokuserade kampanjen på starka nyhetsbilder och komplexa frågor. Kort sagt, ingen fråga är för svår.

Resultat:

Svenska kyrkan lyckades med kampanjen skapa en diskussion kring frågor som berör dem. Över 13 000 personer i upptagningsområdet nåddes via Facebook av kampanjen.