En modern spelare i en traditionell värld

Bibliotek Värmland

Branding

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan biblioteken i Värmlands 16 kommuner. Ett stort samarbete över kommungränser, som Bibliotek Värmland, kräver tydlighet i kommunikationen. Därför behövde varumärket stärkas och särskiljas från andra verksamheter. Målet var att få Bibliotek Värmland att framstå som en modern spelare i en traditionell värld.

Ny grafisk identitet för tydligare igenkänning och en positiv känsla.

Genom en ny grafisk profil som ger ett professionellt och modernt intryck blir Bibliotek Värmland lättare för besökare och låntagare att känna igen. I den nya logotypen är det fokus på Värmland för att understryka samarbetet mellan kommunerna. Mönster och former skapar kontraster och visar på den enorma bredd som finns i organisationen och innehållet som biblioteken förmedlar. Färgpaletten med varma färger anspelar på typiska kännetecken för Värmland – värme, skog och vatten – skapar en välkomnande och positiv känsla.

Den nya identiteten för Bibliotek Värmland har skapat större gemenskap mellan de olika biblioteken i de olika kommunerna.

Ansvarig projektledare