Ditt! Värmland

Region Värmland

UPPDRAG

Värmlandsstrategin är en övergripande plan för det regionala utvecklingsarbetet. Eftersom den befintliga strategin löper ut under 2020 ville Region Värmland skapa ett koncept för att inspirera och bjuda in hela Värmland att börja arbetet med den nya strategin. Kommunikationen skulle ha utgångspunkt i varumärket Värmlands grafiska profil och genomsyra all kommunikation i dialogprocessen runt strategin.

LÖSNING

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans. Vi tog fram ett modernt och modigt uttryck och utvecklande ett koncept som är lika tillgängligt för mottagaren som flexibelt för avsändaren. Värmlandsstrategin skapas av och är till för alla människor som bor och verkar i länet. Därför är det viktigt att alla värmlänningar känner sig tilltalade och inkluderade i kommunikationen.

RESULTAT

För att skapa intresse för att delta i dialogarbetet ville vi prata direkt till varje värmlänning – privatpersonen, politikern eller företagaren. Hen skulle känna sig tilltalad med relevant kommunikation och engagerande innehåll med ett tydligt budskap. Kampanjen och konceptet med mosaiken av människor och anpassade rubriker applicerades på bland annat inbjudningar, presentationer, kanalanpassade filmer, eventinramning samt utveckling och design av webbsidan varmlandsstrategin.se