Digital Revolt

Compare

Uppdrag

Compare är ett kluster för IT-företag och den digitala sektorn i Värmland. De verkar för sina medlemmar bland annat genom att driva opinion och stötta i olika i aktuella behov och frågeställningar. Att ha fokus på kompetensförsörjningen inom ICT är en av deras huvudfrågor. Tillsammans med undersökningsföretaget Attityd ville man därför göra en grundlig kartläggning att ta reda på vilka utmaningar branschen står inför och vilka kompetenser som kommer att behövas. Vårt uppdrag var att kommunicera undersökningens insikter och resultat till såväl medlemsföretagen som media och allmänhet på ett tillgängligt och inspirerande sätt.

 

Lösning

Utifrån resultatet från undersökningen tog Bulldozer fram ett konceptnamn: Digital Revolt. Med namnet ville vi anspela på de krafttag Värmland kommer att behöva ta för att försöka lösa kompetensbristen.

Istället för en pappersprodukt eller en pdf tog vi fram ett ”digital rapport” och publicerade undersökningen via en webbapplikation som vi utvecklade och formgav. Med en tydlig meny är det lätt att klicka sig in på de områden man vill gräva djupare i. Innehållet ska uppfattas som inspirerande, aktuellt och kunna användas av såväl media som av medlemmarna.

Design på konceptnamnet och annat material togs fram för att hålla ihop kommunikationen såväl internt som externt. Starten för Compares ”digitala revolt” blev ett event med föreläsningar och panelsamtal där rapporten presenterades för intressenter.