Det är något med Värmland

Wermlands Mejeri

UPPDRAG

Wermlands Mejeri ville tacka sina kunder. I november 2015 hade bolaget startats av tre mjölkbönder i Värmland, i ett sista försök att få sina mjölkgårdar att överleva. Drygt två år senare stod mejeriet för cirka 70 procent av all mjölkförsäljning i länet – trots att dess produkter var dyrare än konkurrenternas.

LÖSNING

I mejeriets framgång fanns en större berättelse. Den handlade om att ta ställning för en levande landsbygd. Vi valde att formulera den i längre text, som vi publicerade på en helsida i länets två morgontidningar och som ett minutlångt reklaminslag i värmländsk lokalradio. Texten lästes in av Björn Sandborgh, tidigare länsråd och tf landshövding i Värmland.

RESULTAT

Både annonsen och radioinslaget fick snabbt stor spridning i sociala medier. Inom några timmar hade inläggen delats cirka 250 gånger och fått drygt 1 600 positiva reaktioner. Sedan kampanjen genomfördes har mejeriet inte bara behållit sin höga marknadsandel, utan har också kunnat lansera nya produkter.