Adds Integrity

MeCovers

Branding

Att få vara med från de första försiktiga stegen på ett varumärkes resa är en ynnest. När vi startade tillsammans med företaget bakom gynkjolen fanns en stor dröm, en stark vilja och en väldigt viktig produkt. Det som saknades och som blev vårt uppdrag var att ta ge produkten ett namn, skapa ett varumärke och utveckla en tydlig strategi framåt för att lansera MeCovers på marknaden.

MeCovers

En lösning som talar flera språk

MeCovers integritetsskydd och gynkjol är en produkt som har två tydliga men skilda målgrupper. På ena sidan finns kunden: inköpare inom sjukvården. På den andra finns kundens kund: patienten och privatpersonen. Det innebär att vi har två olika målgrupper att tala till och på två helt olika sätt. Lösningen bestod i att det namn och koncept vi tog fram skulle fungera i den medicintekniska världen och samtidigt knyta an till användningsområdet för att tydligt förklara vad produkten är och vad den ger patienten – en tryggare och mer bekväm vårdupplevelse.

MeCovers hemsida

Ett helhetskoncept i en viktig fas

MeCovers är just nu i sin mest intensiva uppstartsfas och ett gediget införsäljningsarbete tar nu vid inom vårdsektorn. Vi har utvecklat namn och logotyp med tillhörande varumärkesplattform, samt webbapplikation och allt säljmaterial.

Ansvarig projektledare

Anna Bergström

Anna Bergström

Kundansvarig projektledare