#1 in high performance tool steel

Uddeholm

UPPDRAG

Uddeholm tillverkar världsledande verktygsstål och har verksamhet i 90 länder världen i över. Som huvudbyrå åt Uddeholm arbetar vi löpande såväl med varumärkesutveckling och marknadsutveckling som med kampanjer och opinionsbildning. I arbetet ingår rådgivning och strategi kring varumärkesarbete, utveckling av den grafiska profilen, målgruppsstrategi, produktlanseringar och kampanjer. Stort fokus ligger varumärkesbyggande kommunikation för att förändra företagets uttryck och skapa en enhetlig kommunikation med en tydlig röd tråd på en internationell marknad för flera målgrupper.

LÖSNING

I nära samarbete med marknadschef och produktansvariga har vi tagit fram en strategi för lansering och PR-aktiviteter för nya produkter och kommunikationsmaterial för Uddeholms säljbolag samt för varumärkets egna kanaler. Allt material har tagits fram på både engelska och svenska och anpassats för digitala och tryckta enheter för såväl interna som externa målgrupper. En viktig förändring för att skapa effekt och resultat har varit att utveckla tekniskt avancerande texter och fakta till säljande kommunikation.

RESULTAT

Tack vare en tydlig strategi och enhetlig kommunikation har vi förenklat och effektiviserat säljarbetet och förkortat produktens resa från forskning & utveckling till order och lönsam affär. Med ett uppdaterat och tydligt manér i bild och text har vi också stärkt Uddeholms varumärke på den internationella marknaden.

Illustration: Björn Nilsson, Graphics